Hulotrupes bajulus L. HUSBOCK Hylotrupes bajulus L.
10-20 mm. Halssköld tätt gråvitt luden med ett par Kala, starkt glänsande bucklor. Täckvingar med ett par ljushåriga tvärband.
Husbocken förekommer i vissa trakter mycket allmänt från Skåne till Ång. (norrut med luckor i utbredningen), och är ett av våra ekonomiskt viktigaste skadedjur. Honan lägger med hjälp av sitt långt utskjutande äggläggningsrör äggen djupt in i sprickor iveden på kraftiga takbjälkar. Larverna lever i åratal inne i veden och söndergnager denna fullständigt. Borrmjölet samlas i gångarna och röjer sålunda icke den farliga skadegöraren. Förbehandling av virket med impregneringsmedel torde f.n. vara enda metoden at hindra husbocksangrepp.
(However, chemical impregnation of wood will undoubtedly release toxic fumes over long periods that may be harmful to pets and people! - John Byers).
The above text from:
Landin, B.O. (1961). Insekter i Färg. Almqvist & Wiksell/Gebers
Förlag AB, Stockholm. (p. 96).
scanned picture from:
Adlerz, G. (1916) Svenska Skalbaggar i Urval. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.
Literature button